Shop Mobile More Submit  Join Login
MMD - IA by YellowDesuCake MMD - IA by YellowDesuCake
the model is great, but she needs more skirt bones and more mouth expressions u n u

also some physics on her shirt

but still, she's great ; v ;

IA (c) XS
Add a Comment:
 
:iconxanxus25:
Xanxus25 Featured By Owner Dec 17, 2012
Astig! Buti hindi masyadong maliwanag ung mukha nya. Yung sa akin kasi pag may shader maliwanag.
Reply
:iconyellowdesucake:
YellowDesuCake Featured By Owner Dec 17, 2012  Hobbyist Digital Artist
salamat karadjao u v u ( bisaya po ako = v = )

soft shadow kase ang ginamit ko sa kanya, tapos inedit ko nalang sa photoshop o u o
Reply
:iconxanxus25:
Xanxus25 Featured By Owner Dec 17, 2012
Oh I see. Anong klaseng file ung soft shadow? .fx or .x?
Reply
:iconyellowdesucake:
YellowDesuCake Featured By Owner Dec 17, 2012  Hobbyist Digital Artist
.fx

Reply
:iconxanxus25:
Xanxus25 Featured By Owner Dec 17, 2012
ok. Thanks!
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
December 17, 2012
Image Size
1.9 MB
Resolution
2366×2966
Link
Thumb

Stats

Views
1,901
Favourites
25 (who?)
Comments
5
Downloads
31
×